REGULAMENT

OBLIGATIILE SCOLII DE SOFERI:

In virtutea legislatiei in vigoare, scoala de soferi se obliga sa asigure cursantilor efectuarea a 30 ore de practica in conducerea automobilului si 20 ore de teorie, punand la dispozi?ia cursantului: - autovehicul echipat corespunzator, carburant, instructor auto autorizat; - sala si profesor de legislatie rutiera autorizat.

in zilele de examen autovehiculele de scoala vor fi puse la dispozitia cursantilor.

Sa restituie, la cererea cursantului, sumele aferente orelor de conducere auto neefectuate, daca acesta restituie scolii factura primita la achitarea acestor sume, insotita de o chitanta in care se specifica suma de bani care i-a fost restituita. Situatie in care prezentul contract devine nul de fapt si de drept.

in masura posibilitatilor, cursantii vor fi anuntati de modificarile de program datorate unor defectiuni tehnice ale autovehiculului cu care acestia efectueaza orele de conducere auto. in aceste cazuri, orele neefectuate vor fi reprogamate.

in masura posibilitatiior scoala va asigura cursantilor manuale gratuite; acestea precum si chestionare pot fi gasite gratuit on line, la www.scoaladesoferi.ro.

La absolvirea cursului,scoala va elibera cursantului actele necesare sustinerii examenului, numai daca acesta a dobandit cunostinte teoretice (22p) si practice minime si a achitat complet cursul.

in conformitate cu legislatia in vigoare scoala se obliga sa asigure confidentialitatea datelor de identificare a cursantilor, cu exceptia organelor de control si dupa o prealabila informare a cursantului.

 

OBLIGATIILE CURSANTULUI:

Cursantul este obligat sa anunte instructorul auto sau conducerea scolii orice modificare solicitata in programarea orelor de conducere auto. Daca acest anunt nu se face cu cel putin 24 ore inainte, cursantul nu mai beneficiaza de reprogramare, aceste ore fiind pierdute.

Cursantul este obligat sa-si intocmeasca dosarul cu actele necesare ( cu exceptia celor care se elibereaza de scoala ) si sa-l depuna la examen in sos. PIPERA nr.49 de L-V 08.00.- 20.00.

La orele de conducere auto, cursantul este obligat sa aibe asupra sa actul de identitate, carnetul de elev, sa nu se afle sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor incompatibile cu calitatea de conducator auto. in caz contrar orele de conducere fiind pierdute.

In cazul in care se produc majorari ale costului scolii, cursantul are obligatia de a achita numai majorarea corespunzatoare orelor ramase neefectuate la data producerii majorarii.

Cursantul are obligatia sa nu semneze pe fisa individuala de lucru sau pe foaia de parcurs pentru ore pe care nu le-a efectuat si sa anunte imediat conducerea scolii.

 

DISPOZITII GENERALE

1. Actele necesare pentru programarea la examenul auto:

- Cerere pentru examen ( eliberata de scoala ), completata si semnata de cursant,

- Fisa de scolarizare ( eliberata de scoala ), semnata de cursant,

- Aviz psihologic ( se poate face in laboratorul scolii ), obligatoriu inaintea orelor de conducere,

- Fotografie color tip permis,

- Cazier judiciar cu specificatia EXAMEN AUTO,

- Aviz medical pe fisa de scolarizare precum si fisa medicala insotita de chitanta cu care a fost achitata, eliberate de o POLICLINICA autorizata,

- Copie dupa B.I. sau C.I., P.C. si dupa viza de flotant daca este cazul,

- Chitanta C.E.C. ( pt. examen auto ) in valoare de 5 lei la primele trei examene si 15 lei pt. examenul patru si celelalte,

- Chitanta C.E.C. ( pt. permis de conducere ) in valoare de 50 lei.

 

Cursantului nu ii vor fi eliberate actele necesare sustinerii examenului daca:

- nu obtine rezultate bune la orele de practica a conducerii autoturismului,

- nu obtine rezultate bune la orele de pregatire teoretica ( min.22 pct. ),

- nu are achitat intreg costul scolii sau nu si-a intocmit partea din dosar ce-i revine.

Durata minima a cursului este 30 zile, dar nu poate fi mai mare de 6 luni si poate fi inceput, cel devreme, la varsta de 17 ani si 9 luni.

Pretul cursului se poate achita in trei rate.

Programarea orelor de conducere se face de comun acord cu instructorul.

Orice litigiu sau rezilierea contractului se poate face numai de comun acord sau printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.

Cursantii inscrisi la oferta VIP vor fi luati si lasati de la orice adresa din Bucuresti si beneficiaza de programarea preferentiala a orelor de conducere. in pretul acestei oferte este inclus si costul actelor ce compun dosarul de examen, intocmirea si depunerea acestuia precum si taxa de masina la primul examen.

Pretul comunicat si afisat include tot ce tine de curs (masina, benzina, teorie, tva, etc. ) mai putin costurile dosarului de examen ( aviz medical, psihologic, foto, taxa examen, etc), cu exceptia ofertei VIP.

Ratele ce compun costul cursului si care este specificat in contract, precum si orice alta taxa derivata din contract vor fi achitate la secretariatul scolii. Pentru sumele achitate la instructori, scoala nu isi asuma nici o responsabilitate sau obligatie.

DIRECTOR,

DRAGOMIR AUGUSTIN

Daca sunteti de acord cu cele de mai sus, puteti trece la completarea formularului online pentru inscrierea la scoala noastre de soferi !